Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure
Het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (ANTW), opgericht in 1908, is een filosofisch wetenschappelijk tijdschrift dat oorspronkelijke artikelen publiceert van auteurs uit het Nederlands-Vlaamse taalgebied. Het ANTW richt zich op een breed scala van deelgebieden, stromingen, discussies en perioden van de filosofie. Het ANTW brengt vier nummers per jaar uit: twee focusnummers waarin steeds één omvangrijk artikel centraal staat van een prominente Nederlandse of Vlaamse filosoof, gevolgd door commentaren en een afsluitende repliek van de focusauteur; een regulier nummer met onderzoeksartikelen, overzichtsartikelen en congresverslagen; en een themanummer met artikelen rond een tevoren vastgesteld thema.

The Dutch language journal Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (ANTW), founded in 1908, is a philosophical, academic journal that publishes original articles from authors in the Netherlands and Belgium. ANTW focuses on a broad variety of subjects, trends, discussions and periods in philosophy. ANTW publishes four issues each year: Two Focus Issues that contain one large article from a prominent Dutch or Flemish philosopher (Focus Article), followed by six shorter comments and a closing reply by the focus Author. One regular issue covering research articles, overview articles and congress reports. And one themed issue in which circa six articles focus on certain subjects relevant in philosophy.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 110, Number 1, 2 February 2018

Articles

Open Access Redactioneel
pp. 1-6(6)
Authors: Kienstra, Natascha; Tinnevelt, Ronald

Favourites:
ADD

Open Access ‘Filosofie ‐ waar is dat goed voor?’
pp. 7-26(20)
Author: Bos, Jacques

Favourites:
ADD

Open Access De beste truc om kritisch te leren denken
pp. 27-44(18)
Author: de Regt, Herman

Favourites:
ADD

Open Access Hoe kan waardegeladen kritisch denken worden onderwezen in filosofische gesprekken?
pp. 45-66(22)
Authors: Rombout, Floor; Schuitema, Jaap; Volman, Monique

Favourites:
ADD

Open Access Naar het einde van een zwerftocht
pp. 67-78(12)
Author: van Geest, Paul

Favourites:
ADD

Open Access Hoe kunnen we leren te filosoferen?
pp. 79-95(17)
Author: Wessels, Hans

Favourites:
ADD

Open Access Voetnoten bij Plato
pp. 97-112(16)
Author: Altorf, Hannah Marije

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Open Access Recensies
pp. 139-154(16)

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more