Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure
Het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (ANTW), opgericht in 1908, is een filosofisch wetenschappelijk tijdschrift dat oorspronkelijke artikelen publiceert van auteurs uit het Nederlands-Vlaamse taalgebied. Het ANTW richt zich op een breed scala van deelgebieden, stromingen, discussies en perioden van de filosofie. Het ANTW brengt vier nummers per jaar uit: twee focusnummers waarin steeds één omvangrijk artikel centraal staat van een prominente Nederlandse of Vlaamse filosoof, gevolgd door commentaren en een afsluitende repliek van de focusauteur; een regulier nummer met onderzoeksartikelen, overzichtsartikelen en congresverslagen; en een themanummer met artikelen rond een tevoren vastgesteld thema.

The Dutch language journal Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (ANTW), founded in 1908, is a philosophical, academic journal that publishes original articles from authors in the Netherlands and Belgium. ANTW focuses on a broad variety of subjects, trends, discussions and periods in philosophy. ANTW publishes four issues each year: Two Focus Issues that contain one large article from a prominent Dutch or Flemish philosopher (Focus Article), followed by six shorter comments and a closing reply by the focus Author. One regular issue covering research articles, overview articles and congress reports. And one themed issue in which circa six articles focus on certain subjects relevant in philosophy.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 108, Number 4, 22 November 2016

Articles

Open Access Redactioneel
pp. 483-484(2)
Authors: Tinnevelt, Ronald; de Muijnck, Wim

Favourites:
ADD

Open Access De blinde vlek van de filosofie: een leven leiden
pp. 485-507(23)
Author: Boomkens, René

Favourites:
ADD

Open Access Wetenschapsfilosofie als grensganger
pp. 509-513(5)
Author: Romeijn, Jan-Willem

Favourites:
ADD

Open Access Een hoofdstedelijk dwaallicht
pp. 515-519(5)
Author: Muller, F.A.

Favourites:
ADD

Open Access De etnograaf en de zin van het leven
pp. 521-525(5)
Author: Evink, Eddo

Favourites:
ADD

Open Access Er waait een storm uit een glas water
pp. 527-531(5)
Author: Delaere, Patrick

Favourites:
ADD

Open Access Boomkens over de meaning of life
pp. 533-537(5)
Author: Bransen, Jan

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Open Access Filosofie en subjectiviteit
pp. 545-549(5)
Author: van Gerwen, Rob

Favourites:
ADD

Open Access Dwaallichten in de filosofische duisternis
pp. 551-561(11)
Author: Boomkens, René

Favourites:
ADD

Open Access Recensies
pp. 563-570(8)

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more