Skip to main content

As a leading journal in the field of Celtic Studies and published annually by the University of Wales Press, Studia Celtica represents the highest quality research within language, literature, history and archaeology. It is an internationally refereed journal that includes articles, short notes and book reviews. Contributions are received from Celtic experts around the world – from the USA, Australia, Scotland, Ireland and France. The lead editor, Professor Dafydd Johnston, is Director of the University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies.

Mae Studia Celtica, a gyhoeddir yn flynyddol gan Wasg Prifysgol Cymru, yn gylchgrawn awdurdodol ym maes Astudiaethau Celtaidd. Cynrychiola ymchwil o'r radd flaenaf ym meysydd iaith, llenyddiaeth, hanes ac archaeoleg. Mae'n gyfnodolyn rhyngwladol sy'n cynnwys erthyglau, nodiadau byr ac adolygiadau. Derbynnir cyfraniadau wrth arbenigwyr Celtaidd ledled y byd – o Unol Daleithiau'r America, Awstralia, Yr Alban, Iwerddon a Ffrainc. Y prif olygydd, Yr Athro Dafydd Johnston, yw Cyfarwyddwr Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru.

Publisher: University of Wales Press

More about this publication?
Volume 45, Number 1, December 2011

Recently Discovered Trackways in Swansea Bay
pp. 1-25(25)
Author: Sherman, Andy

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Bardic Rhythm: The Implications from Cerdd Dant Studies
pp. 131-153(23)
Author: Greenhill, Peter

Favourites:
ADD

The Accentuation of Cynghanedd in the Cywydd Metre
pp. 155-158(4)
Author: Johnston, Dafydd

Favourites:
ADD

The British Dynasty of Commius: A Philological Discussion
pp. 185-192(8)
Author: Coates, Richard

Favourites:
ADD

Uocridem: A New British Word from Vindolanda
pp. 192-197(6)
Author: Russell, Paul

Favourites:
ADD

Tírechán on St Patrick's Writing Tablets
pp. 197-203(7)
Author: Woods, David

Favourites:
ADD

Orosius, the Book of Taliesin and Culhwch and Olwen
pp. 203-209(7)
Author: Breeze, Andrew

Favourites:
ADD

Adolygiadau – Reviews
pp. 211-220(10)

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more