Skip to main content

The International Journal of Welsh Writing in English is the premier journal for up-to-date research on Welsh Literature in the English language, Welsh drama/performance in English, translation, cultural studies and related areas. The journal drives research agendas, maps out new fields, demonstrates the use of new methodologies and offers insightful, original readings, placing Welsh writing in English on an international stage.

http://ijwwe.wordpress.com

Mae’r International Journal of Welsh Writing in English yn gylchgrawn arloesol sy’n arddangos yr ymchwil diweddaraf ar lenyddiaeth o Gymru yn yr iaith Saesneg, gan ymestyn ei orwelion hefyd i drafod agweddau ar berfformio, cyfieithu ac astudiaethau diwylliannol. Dyma gylchgrawn sy’n torri tir newydd trwy gyfrwng y trafodaethau gwreiddiol a geir ynddi, ac sy’n darlunio’r tirlun deallusol yng nghyd-destun y meysydd ymchwil cyfredol ac arloesol. Amlygir y defnydd o fethodoleg newydd a chynigir deongliadau cyffrous sy’n gosod llenyddiaeth Saesneg-Gymreig ar lwyfan rhyngwladol.

Publisher: University of Wales Press

3 issues are available
  • Access Key
  • Free ContentFree content
  • Partial Free ContentPartial Free content
  • New ContentNew content
  • Open Access ContentOpen access content
  • Partial Open Access ContentPartial Open access content
  • Subscribed ContentSubscribed content
  • Partial Subscribed ContentPartial Subscribed content
  • Free Trial ContentFree trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more