Skip to main content

Editor's Note

Buy Article:

$7.25 plus tax (Refund Policy)

Keywords:

Document Type: Miscellaneous

Publication date: January 1, 2003

More about this publication?
  • Contemporary Wales is at the forefront of research into economic, political and social sciences relating to Wales. It contains both academic and practitioner-based articles, annual economic and legal reviews, and book reviews. Its interdisciplinary content drawing on current research on Wales makes the journal essential reading for students and researchers across a range of subject areas, including political and social policy, history, law, media and languages. Contemporary Wales has published articles in English and in Welsh.

    Mae Contemporary Wales wedi’i gyhoeddi’n gan Wasg Prifysgol Cymru fel llwyfan ar gyfer ymchwil blaengar ar Gymru o safbwynt y gwyddorau economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol. Mae'n cynnwys cyfuniad o erthyglau gan academyddion ac ymarferwyr, adolygiadau economaidd a chyfreithiol blynyddol, ac adolygiadau o gyhoeddiadau yn y maes. Mae natur rhyngddisgyblaethol y cynnwys sy'n seliedig ar yr ymchwil diweddaraf yn golygu bod y cyfnodolyn yn hanfodol i wleidyddion, gwneuthurwyr polisi, y cyfryngau, gwasanaethau cyhoeddus, llywodraeth leol yn ogystal â fyfyrwyr ac ymchwilwyr mewn ystod eang o feysydd gan gynnwys polisi gwleidyddol a chymdeithasol, hanes, y gyfraith, y cyfryngau a ieithoedd. Mae Contemporary Wales wedi cyhoeddi erthyglau yn y Gymraeg a’r Saesneg.

  • Information for Authors
  • Subscribe to this Title
  • ingentaconnect is not responsible for the content or availability of external websites
uwp/cowa/2003/00000015/00000001/art00001
dcterms_title,dcterms_description,pub_keyword
6
5
20
40
5

Access Key

Free Content
Free content
New Content
New content
Open Access Content
Open access content
Subscribed Content
Subscribed content
Free Trial Content
Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
ingentaconnect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more