Publisher: Taylor and Francis Ltd

Related content
Volume 14, Number 12, 1 December 2012

< previous issue | all issues | next issue >

Favourites:Add to Favourites

Two novel secoiridoid glucosides from Tripterospermum chinense
pp. 1097-1102(6)
Authors: Zhang, Tao; Li, Jian; Li, Bin; Chen, Li; Yin, Hai-Long; Liu, Shi-Jun; Tian, Ying; Dong, Jun-Xing

Favourites:Add to Favourites

2-Arylbenzofuran and tyrosinase inhibitory constituents of Morus notabilis
pp. 1103-1108(6)
Authors: Hu, Xiao; Wang, Meng; Yan, Gui-Rui; Yu, Mei-Hua; Wang, He-Yao; Hou, Ai-Jun

Favourites:Add to Favourites

Two new alkaloids from a marine-derived fungus Neosartorya sp.HN-M-3
pp. 1109-1115(7)
Authors: Sun, Feng-Yuan; Chen, Gang; Bai, Jiao; Li, Wen; Pei, Yue-Hu

Favourites:Add to Favourites

Two new lignans from the stems of Schisandra bicolor
pp. 1116-1121(6)
Authors: Huang, Ri-Ming; Huang, Hui-Juan; Zhang, Nen-Ling; Zhu, Yue-Hui; Jiang, Xiao-Fei; Su, Zhi-Wei; Yang, Jian-Xiang; Xu, Zhi-Fang; Li, Chuan-Rong; Qiu, Samuel X.

Favourites:Add to Favourites

Three new flavonoids from the seeds of Hippophae rhamnoides subsp. sinensis
pp. 1122-1129(8)
Authors: Zhang, Jing; Gao, Wen; Cao, Min-Sheng; Kong, De-Yun

Favourites:Add to Favourites

Four new sesquiterpenoids from Ligularia cymbulifera
pp. 1130-1136(7)
Authors: Wu, Yu-Xue; Chen, Yan-Jun; Liu, Chun-Mei; Gao, Kun

Favourites:Add to Favourites

Two new taraxasterol-type triterpenes from Pergularia tomentosa growing wild in Algeria
pp. 1137-1143(7)
Authors: Babaamer, Zohra Y.; Sakhri, Lakhdar; Al-Jaber, Hala I.; Al-Qudah, Mahmoud A.; Abu Zarga, Musa H.

Favourites:Add to Favourites

Two new compounds from an endophytic fungus Alternaria solani
pp. 1144-1148(5)
Authors: Ai, Hong-Lian; Zhang, Li-Mei; Chen, Yan-Ping; Zi, Shu-Hui; Xiang, Hong; Zhao, Da-Ke; Shen, Yong

Favourites:Add to Favourites

Cholinesterase inhibitory constituents from Ficus bengalensis
pp. 1149-1155(7)
Authors: Riaz, Naheed; Naveed, Muhammad Akram; Saleem, Muhammad; Jabeen, Bushra; Ashraf, Muhammad; Ejaz, Syeda Abida; Jabbar, Abdul; Ahmed, Ishtiaq

Favourites:Add to Favourites

Two new diterpenes, neocaesalpin MR and minaxin C, from Caesalpinia minax
pp. 1156-1161(6)
Authors: Ma, Guo-Xu; Xu, Na; Yuan, Jing-Quan; Wei, Hua; Zheng, Qing-Xia; Sun, Zhao-Cui; Yang, Jun-Shan; Xu, Xu-Dong

Favourites:Add to Favourites

Phyllocladane diterpenes from Anisomeles heyneana
pp. 1162-1168(7)
Authors: Kulkarni, Roshan R.; Shurpali, Ketaki; Gawde, Rupesh L.; Sarkar, Dhiman; Puranik, Vedavati G.; Joshi, Swati P.

Favourites:Add to Favourites

Three new triterpenoid saponins from Ilex pubescens
pp. 1169-1174(6)
Authors: Li, Ling; He, Yu-Xin; Gou, Mei-Ling; Dai, Chun

Favourites:Add to Favourites

Two new compounds from Hicriopteris glauca and their potential antitumor activities
pp. 1175-1179(5)
Authors: Fang, Xin; Lin, Xiao; Liang, Shuang; Zhang, Wei-Dong; Feng, Yi; Ruan, Ke-Feng

Favourites:Add to Favourites

Compounds from the roots of Jasminum sambac
pp. 1180-1185(6)
Authors: Zeng, Lin-Hong; Hu, Min; Yan, Yong-Ming; Lu, Qing; Cheng, Yong-Xian

Favourites:Add to Favourites

A new triterpenoid saponin from Gymnema sylvestre
pp. 1186-1190(5)
Authors: Zhang, Man-Qi; Liu, Yue; Xie, Sheng-Xu; Xu, Tun-Hai; Liu, Tong-Hua; Xu, Ya-Juan; Xu, Dong-Ming

Favourites:Add to Favourites

New iridoid glycoside from Gratiola officinalis
pp. 1191-1195(5)
Authors: Ali, Liaqat; Rizvi, Tania Shamim; Ahmad, Manzoor; Shaheen, Farzana

Share Content

Access Key

Free Content
Free content
New Content
New content
Open Access Content
Open access content
Subscribed Content
Subscribed content
Free Trial Content
Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
ingentaconnect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more