Skip to main content

Bedömning och rekommendationer

Buy Article:

$24.00 plus tax (Refund Policy)

I slutet av 2008 genomförde Sverige en genomgripande reform av regelverket kring arbetskraftsinvandring. Den främsta drivkraften bakom reformen var oro över en åldrande befolkning och brist på arbetskraft. Sverige står inför en situation där babyboom‐generationen är på väg att bli pensionärer och där ungdomsgrupperna under de närmaste decennierna kommer att bli mindre än pensionärsgrupperna. En ökad oro över framtida brist på arbetskraft har under det senaste decenniet lett till livliga diskussioner om rekrytering från utlandet, vilket kulminerade i 2008 års reform.
No References
No Citations
No Supplementary Data
No Data/Media
No Metrics

Document Type: Review Article

Publication date: 2011-12-01

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more