Skip to main content
Het Tijdschrift voor Taalbeheersing verschijnt drie keer per jaar en biedt een platform aan taalbeheersers om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar taal- en tekstgebruik te publiceren. Het onderzoek waarover gerapporteerd wordt, richt zich zowel op schriftelijke als mondelinge taalvaardigheid, op begrijpelijk en/of effectief taalgebruik, op vormen en functies van verschillende tekstgenres en op taalkundige kenmerken van communicatie. Het tijdschrift biedt ruimte aan onderzoek vanuit verschillende disciplines zoals taalwetenschap, tekstwetenschap, conversatie-analyse, communicatiewetenschap, psychologie, onderwijskunde, argumentatietheorie en retorica.

The Dutch-language journal Tijdschrift voor Taalbeheersing is a platform for academics to publish research results about the use of language and texts. The research focuses on written and oral language skills, on understandable and/or effective language usage, on characteristics of different text genres and on characteristics of texts in communication.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 34, Number 1, April 2012

Articles

Open Access Streven naar begrijpelijkheid - Gevolgen voor causaliteit in Bijbelvertalingen
pp. 1-25(25)
Authors: van Silfhout, Gerdineke; Evers-Vermeul, Jacqueline; Sanders, José

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Open Access Stijl en grammatica - Complementatie in politieke speeches
pp. 54-73(20)
Author: van Leeuwen, Maarten

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Open Access Besprekingsartikel
pp. 104-110(7)
Authors: van Laar, Jan Albert; Cornelis, Louise

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more